KJP MORAVA SVILANAC

Uncategorized

РЈ Паркинг Сервис

РЈ ПАРКИНГ СЕРВИС Одлука о утврђеним ценама Захтеви Захтеви обухватају  издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом, за правна лица и за станаре чије је пребивалиште у паркинг зони. НАПОМЕНА: Дошло је до промене жиро рачуна за услуге паркинг сервиса. Важећи рачун за све врсте уплата услуга је: 265-3300310025494-61 Одлука о утврђеним ценама комуналних услуга за паркирање возила Захтеви: Захтев за издавање инвалидске паркинг карте Захтев за издавање повлашћене паркинг карте особама са инвалидитетом Захтев за издавање повлашћене паркинг карте правном лицу или предуезнику Захтев за издавање повлашћене паркинг карте станарима са пребивалиштем у зонираном подручју јавних паркиралишта Захтев за издавање резервисане паркинг карте особама са инвалидитетом Захтев за издавање резервисане паркинг карте правном лицу или предузетнику Захтев за издавање инвалидске паркинг карте. Захтев за издавање повлашћене паркинг карте особама са инвалидитетом. Захтев за издавање повлашћене паркинг карте правном лицу или предуезнику. Захтев за издавање повлашћене паркинг карте станарима са пребивалиштем у зонираном подручју јавних паркиралишта. Захтев за издавање резервисане паркинг карте особама са инвалидитетом. Захтев за издавање резервисане паркинг карте правном лицу или предузетнику.

РЈ Паркинг Сервис Read More »

Надзорни одбор

НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Стевановић Радиша, Рођен 5. 1. 1962. године у Витежеву, Жабари, са пребивалиштем у Свилајнцу,образовање: Правни факултет, на основним студијама у трајању од четири године –дипломирани правник. Радно искуство: Адвокат од 1989. године, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабарима, општина Жабари. ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Слађана Комљеновић Стевановић, Рођена 25. 9. 1990. године у Глини, Хрватска, са пребивалиштем у Свилајнцу, образовање: Економски факултету  на основним студијама у трајању од четири године – дипломирани правник. Радно искуство:Именована се у периоду од 01.09.2014. године до 31.08.2015. године стручнооспособљавала у Општинској управи општине Свилајнац на пословима извршиоца запослове рачуноводства – ликвидатор, у Одсеку за рачуноводство, буџет и трезор, уОдељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац.-у периоду од 01.04.2016. године до 30.11.2016. године, обављала је послове шефаОдсека за рачуноводство, буџет и трезор, у Одељењу за буџет и финансије;-у периоду од 01.12.2016. године до 31.05.2018. године, обављала је пословеРуководиоца Одељења у Одељењу локалне пореске администрације Општинске управеопштине Свилајнац. ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ: Милосављевић Драган, Рођен 25. 3. 1973. године у Свилајнцу, са пребивалиштем у Свилајнцу, образовање: Машински факултет у Крагујевцу, на основним студијама у трајању од четири године – дипломирани машински инжењер.Радно искуство: од 2002. године запослен у КЈП „Морава“ Свилајнац, наследећим пословима: руководилац РЈ „Чистоћа“, руководилац РЈ „Водовод иканализација“, руководилац изворишта, директор КЈП „Морава“ Свилајнац, помоћникдиректора за техничка питања и координацију рада свих радних јединица, извршнидиректор за техничка питања и координацију рада свих радних јединица.

Надзорни одбор Read More »

Менаџмент

МЕНАЏМЕНТ ДИРЕКТОР КЈП „МОРАВА“ СВИЛАЈНАЦ Горан Бојић. Рођен 27. 1. 1972. године у Ћуприји, сада са пребивалиштем у Свилајнцу,образовање: Економски факултет у Крагујевцу, на основним студијама у трајању од четири године – дипломирани економиста. Радно искуство: од 1999. године запослен у ЈП ПЕУ „Ресавица“ у Ресавици, наследећим пословима: водећи економиста у финансијској оперативи ЈП ПЕУ, шеф књиговодства у ЈП ПЕУ, комерцијални директор рудника „Рембас“, комерцијални директор ЈП ПЕУ „Ресавица“, генерални директор ЈП ПЕУ „Ресавица“. Именован за директора КЈП „Морава“ Свилајнац 2013. г. и даље, без прекида на тој функцији. Извршни директор за техничка питања и координацију рада свих радних јединица: Драган Милосављевић. Рођен 25. 3. 1973. године у Свилајнцу, са пребивалиштем у Свилајнцу,образовање: Машински факултет у Крагујевцу, на основним студијама у трајању одчетири године – дипломирани машински инжењер. Радно искуство: од 2002. године запослен у КЈП „Морава“ Свилајнац, на следећим пословима: руководилац РЈ „Чистоћа“, руководилац РЈ „Водовод иканализација“, руководилац изворишта, директор КЈП „Морава“ Свилајнац, помоћник директора за техничка питања и координацију рада свих радних јединица, извршни директор за техничка питања и координацију рада свих радних јединица. Извршни директор за рачуноводствене, комерцијалне и службе општих послова: Марко Павловић. Рођен 27. 12. 1990. године у Јагодини, са пребивалиштем у Бобову, општина Свилајнац, образовање: мастер инжењер пољопривреде Универзитета Едуконс, Сремска Каменица, Факултет еколошке пољопривреде. Радно искуство: од 2017. године запослен у општинској управи општине Свилајнац, на следећим пословима: извршилац за пољопривреду и послове основне одгајивачке организације, послови наплате локалних јавних прихода у Одељeњу локалне пореске администрације, руководилац Службе комерцијалних послова КЈП „Морава“ Свилајнац, од 2. 9. 2022. г. извршни директор за рачуноводствене, комерцијалне и службе општих послова. Извршни директор за безбедност и здравље на раду: Славиша Павловић Рођен 22. 6. 1965. године у Свилајнцу, са пребивалиштеу Кушиљеву, општина Свилајнац, образовање: Војна академија копнене војске, Београд. Радно искуство: од 1988.г. до 1991. г. на дужноси у ЈНА, од 2001. годинедиректор КЈП „Морава“ Свилајнац, од 2008. руководилац службе ФТО, технички директор, в.д. директора, извршни директор за безбедност и здравље на раду.

Менаџмент Read More »

Scroll to Top