KJP MORAVA SVILANAC

Uncategorized

Е-фактуре

Е-фактуре: Имплементацијом новог пословног софтвера у КЈП Морава Свилајнац, корисницима комуналних услуга пружамо могућност пријема рачуна дигиталним путем. За активацију услуге пријема рачуна за комуналне услуге искључиво дигиталним путем опредељујете се попуњавањем захтева и доставом истог на адресу КЈП Морава Свилајнац, Светог Саве 84, 35210 Свилајнац или слањем мејлом на адресу:komercijala@kjpmorava.rs ФИЗИЧКА ЛИЦА Сагласност о …

Е-фактуре Read More »

Извештај о испитивању квалитета воде за пиће

Извештаји о испитивању квалитета воде за пиће: Хигијенски и здравствено исправна вода за пиће један је од основних предуслова доброг здравља, а приступ водоснабдевању и квалитет воде за пиће Светска здравствена организација је сврстала у основнe показатељe здравственог стања за становништва. У наставку је приказан комплетни извештај о испитивању исправности квалитета воде за употребу на …

Извештај о испитивању квалитета воде за пиће Read More »

Пријава квара

ПРИЈАВА КВАРОВА: Сваког радног дана, од понедељка до петка, у времену од 07ч до 15ч на број телефона: 035 / 312 – 250 Сваког дана у времену од 15ч до 22ч на број телефона: 035 / 311 – 591 Сваког дана у времену од 22ч до 07ч на број телефона: 035 / 312 – 438

Финансијски извештај

Финансијски извештаји: Мишљење Овлашћеног Ревизора за 2021. Годину. Извештај независног ревизора о ревизији редовних годишњих финансиских извештаја за 2021. Годину. Годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора 2016: work-item Биланс стања 2016 Биланс стања на дан 31.12.2016 године. Изјава Изјава о не покривању губитка из ранијих година. Извештај о променама на капиталу 2016 Извештај о …

Финансијски извештај Read More »

План и програм пословања

Програм пословања: Програм пословања за 2017. Годину. Годишњи програм пословања КЈП “Морава” Свилајнац за 2017. Годину. Програм пословања за 2018. Годину. Годишњи програм пословања КЈП “Морава” Свилајнац за 2018. Годину. Стратегија и развој за 2017-2021. Годину. Средњорочни план пословне стратегије и развоја КЈП “Морава” Свилајнац за 2017-2021. Годину. Програм пословања за 2023. Годину. Средњорочни план …

План и програм пословања Read More »

Прикључак на мрежу

Прикључак на мрежу На следећем линку можете скинути захтев за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, који након попуњава и прикупљања потребне документације можете донети у зграду КЈП Мораве у канцеларију “Водовода”. Захтев за приључивање на мрежи

Scroll to Top