KJP MORAVA SVILANAC

О нама:

Предузеће КЈП “Морава” је основано ради задовољавања корисника основним комуналним услугама, те у том смислу мисија предузећа је да првенствено обезбеди својим корисницима оптималне количине хемијски и бактериолошки исправне воде кроз сакупљање, пречишћивање и дистрибуцију воде, као и реализацију осталих комуналних услуга.

Предузеће Морава регистровано је као комунално јавно предузеће 29.12.1989. године издвајањем из ГПУ РО “Морава” и уписано у Регистар Привредног суда у Крагујевцу под бројем Фи 578/89, шифра делатности 3600 (стара – 41000) , матични број 07253931 и ПИБ 101475166.

Предузеће је регистровано као јавно предузеће са државним капиталом на основу Одлуке Скупштине општине Свилајнац, а применом закона о комуналним делатностима од општег интереса за заједницу.

Основни подаци о фирми:

Како до нас?

Scroll to Top