KJP MORAVA SVILANAC

РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ КЈП "МОРАВА" СВИЛАЈНАЦ:

РЈ Чистоћа обједињује следеће послове:

 • одржавање хигијене у граду,
 • изношење смећа из домаћинстава,
 • одржавање паркова и саобраћајница,
 • обележавање хоризонталне сигнализације у граду,
 • одржавање градске депоније,
 • производња сезонског цвећа за потребе уређења града,
 • организовање вашара и друге актвности,
 • обављање послова зоохигијене (хватање и збрињавање незбринутих паса и мачака, прикупљање лешева са јавних површина и отклањање кланичног отпада)
 • организује све послове за рециклажу на релацији набавке, дистрибуције, транспорта и продаје рециклажног производа.

РЈ Водовод и канализација обједињује послове:

 • снабдевања града и месних заједница водом,
 • одржавање водоводних и канализационих мрежа и постројења за производњу и дистрибуцију воде,
 • врши прикључке нових корисника,
 • издавање сагласности за нове прикључке,
 • изградња нових водоводних и канализационих мрежа.

РЈ Паркинг сервиса обједињује послове:

 • Управљање јавним паркиралиштима.
 • одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима.
 • Организација  и вршење контроле наплате паркинга.
Scroll to Top