KJP MORAVA SVILANAC

Испратите Последња Дешавања

Сазнајте више о нама:

Мисија

Предузеће сагледава своју мисију и визију  у континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки начин уз максимално  поштовање јавног интереса у средини у којој послује.

Визија

Визија предузећа КЈП Мораве је да увек одговори свим изазовима који се нађу пред нама. Своју визију предузеће планира да оствари константним улагањен и развојом у нова технолошка решења и напретке у циљу задовољавања својих корисника.

Циљеви

Предузеће КЈП Морава је до данас остварило веома високе циљеве од који су скоро апсолутна покривеност снабдевањем  пијаћом водом на целој територији Свилајнца, као и константан рад на максималном проширењу канализационе мреже у самој општини. 

Увек ажурни на терену

Наше екипе су увек доступне на терену 24/7 за све врсте комуналних хаварија.

Обратите нам се

Можете нам се увек обратити за све врсте информација које су вам потребне.

Рад са странкама

Отворени смо за све врсте рекламација сваког радног дана од 07-15 часова.

Кратка историја:

Предузеће Морава регистровано је као комунално јавно предузеће 29.12.1989. године издвајањем из ГПУ РО “Морава” и уписано у Регистар Привредног суда у Крагујевцу под бројем Фи 578/89, шифра делатности 3600 (стара – 41000) , матични број 07253931 и ПИБ 101475166.Предузеће је регистровано као јавно предузеће са државним капиталом на основу Одлуке Скупштине општине Свилајнац, а применом закона о комуналним делатностима од општег интереса за заједницу.

Scroll to Top