KJP MORAVA SVILANAC

Ценовник:

Обавештење:

У складу са Програмом пословања КЈП „Морава“ Свилајнац који је усвојила Скупштина општине Свилајнац, а ради побољшања и стабилизације водоснабдевања као и адекватнијег пружања комуналних услуга, обавештавамо Вас да је Општинско веће усвојило предлог за повећање цена.

Нове цене се примењују од 01.01.2023. године.

*накнада за одржавање мреже за кориснике који нису имали потрошњу воде у периоду очитавања у износу од 150 данара са ПДВ-ом.

Scroll to Top