KJP MORAVA SVILANAC

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одговорно лице за заштиту података о личности Весна Рајаковић. Овлашћено лице за приступање по захтевима за информације од јевног значаја.

Scroll to Top