KJP MORAVA SVILANAC
Централа:

тел./факс: +381(35) 312-250

моб: +381 (64) 891-2789

Техничка служба:

тел: +381 (35) 815-1075

Правна служба:

тел: +381 (35) 815-1077

Служба водовода:

тел: +381 (35) 815-1078

Рачуноводство:

тел: +381 (35) 815-1076

Комерцијала:

тел: +381 (35) 815-1073

тел: +381 (35) 815-1074

Возни парк:

тел: +381 (35) 815-0868

тел: +381 (35) 311-591

Гробље:

тел: +381 (35) 312-294

Дирекција:

kjpmorava@kjpmorava.rs

Директор:

goran.bojic@kjpmorava.rs

Извршни директор за техничка питања и координацију рада свих радних јединица:

dragan.milosavljevic@kjpmorava.rs

Извршни директор за рачуноводствене, комерцијалне, опште послове и послове јавних набавки:

marko.pavlovic@kjpmorava.rs

  • Правна служба. 
  • Лице за заштиту података о личности.
  • Лице за поступање по захтевима за приступ информацијама  од  јавног значаја.

vesna.rajakovic@kjpmorava.rs

Комерцијала:

komercijala@kjpmorava.rs

Scroll to Top