KJP MORAVA SVILANAC

Промена Пореске Стопе

На основу члана 23. Закона о порезу на додатну вредност (“Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012 и 108/2013), чија примена почиње од 01.01.2014.године, посебна пореска стопа са 8% се мења и сада износи 10%, сходно томе мења се и ценовник наших услуга за износ повећања пореске стопе.

 

Scroll to Top