KJP MORAVA SVILANAC

Е-фактуре:

Имплементацијом новог пословног софтвера у КЈП Морава Свилајнац, корисницима комуналних услуга пружамо могућност пријема рачуна дигиталним путем. За активацију услуге пријема рачуна за комуналне услуге искључиво дигиталним путем опредељујете се попуњавањем захтева и доставом истог на адресу КЈП Морава Свилајнац, Светог Саве 84, 35210 Свилајнац или слањем мејлом на адресу:
komercijala@kjpmorava.rs

ФИЗИЧКА ЛИЦА

Сагласност о достављању рачуна за Комуналне услуге на е-маил адресу за физичка лица.

ПРАВНА ЛИЦА

Сагласност о достављању рачуна за Комуналне услуге на е-маил адресу за правна лица.

Scroll to Top