KJP MORAVA SVILANAC

Извештаји о испитивању квалитета воде за пиће:

Хигијенски и здравствено исправна вода за пиће један је од основних предуслова доброг здравља, а приступ водоснабдевању и квалитет воде за пиће Светска здравствена организација је сврстала у основнe показатељe здравственог стања за становништва. У наставку је приказан комплетни извештај о испитивању исправности квалитета воде за употребу на територији Свилајнаца за период 2023. године.

Извештај за 2024. годину са месечним ажурирањем:

>> Извештај за 2024. Годину по месецима <<

На датом линку имате увид у месечне извештаје о контроли воде на територији Свилајнца на месечном нивоу.

Scroll to Top