KJP MORAVA SVILANAC

Служба одржавања јавних површина

РАСПОРЕД ИЗНОШЕЊА ОТПАДА:

(ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.11.2013. ГОДИНЕ)

ГРАД:

Распоред пражњења кућних канти (запремине 120 л)

Понедељак и петак:

 • Хајдук Вељкова
 • Надежде Петровић (Филипа Кљајића)
 • Милосава Здравковића Ресавца (Ресавских партизана)
 • Димитрија Туцовића
 • Мишарска
 • Карађорђева

Уторак и субота:

 • 8. Октобар
 • Кнеза Милоша (Ђуре Ђаковића)
 • Краља Александра Првог (Сарајевска)
 • Војводе Мишића
 • Кнеза Лазара

Само понедељком насеље Врачар.

Само средом насеље код Железничке станице.

Пражњење уличних контејнера (запремине 1,1 м3)

Понедељак:

 • Пољопривредно-ветеринарска школа са Домом ученика „Свилајнац“
 • Скадарска
 • Делиградска
 • Балканскa
 • Церска
 • Каменичка
 • Вељка Влаховића
 • Косовска
 • Михајла Пупина
 • Вука Караџића
 • Јована Јовановића Змаја
 • Немањина
 • Иванковача
 • Манасијева
 • Дечанска
 • Цара Душана
 • Десанске Максимовић
 • Јабланичка
 • Ибарска
 • Моравска
 • Ресавска
 • Николаја Велимировића
 • Радоја Домановића
 • Чегарска
 • Високог Стевана
 • Стевана Синђелића
 • Краља Петра Првог (ЖЈ Шпанца)
 • Димитрија Туцовића
 • Мишарска
 • Кнеза милоша (Ђуре Ђаковића)
 • Кнеза Лазара
 • Сарајевска
 • Хиландарска
 • Топличина
 • Бисићева
 • Устаничка
 • Насеље Врачар
 • Улаз у Луковицу
 • Карађорђева
 • Блаже Јоксимовића
 • Браће Југовића (Лоле Рибара)
 • Радничка

Уторак:

 • Димитрија Катићav
 • Хајдук Вељкова
 • Врачарска
 • Војводе Путника (Војске Југославије)
 • Милице Марковић
 • Браће Југовић (Лоле Рибара)
 • Николе Пашића
 • Карађорђева
 • Мике Јовановића Браде
 • Насеље железничка станица
 • Филипа Вишњића (Драгутина Димковића)
 • Десно сокаче Милице Марковић
 • Десно сокаче Браће Протић

Среда:

 • Церска
 • Делиградска
 • Каменичка
 • Проте Матеје Ненадовића (Љубе Ненадовића)
 • Светозара Марковића
 • Дринска
 • Студеничка
 • 8. Октобра
 • Франкопанова
 • 9. Маја
 • Високог Стевана
 • 1. Маја
 • Милоша Обилића
 • Стевана Синђелића
 • Краља Петра Првог (ЖЈ Шпанца)
 • Димитрија Туцовића
 • Мишарска
 • Кнеза Милоша (Ђ. Ђаковића)
 • Кнеза Лазара
 • Сарајевска
 • Хиландарска
 • Топличина
 • Бисићева
 • Устаничка
 • Пољопривредна школа
 • Скадарска
 • Делиградска
 • Балканска
 • Церска
 • Каменичка
 • Вељка Влаховића
 • Михајла Пупина
 • Косовска
 • Вука Караџића
 • Јована Јовановића Змаја
 • Немањина
 • Иванковачка
 • Манасијева
 • Дечанска
 • Цара Душана
 • Десанске Максимовић
 • Јабланичка
 • Ибарска
 • Моравска
 • Ресавска
 • Николаја Велимировића
 • Радоја Домановића
 • Чегарска
 • Високог Стевана

Четвртак:

 • Димитрија Катића
 • Хајдук Вељкова
 • Хајдук Вељкова
 • Врачарска
 • Војске Југославије
 • Милице Марковић
 • Лоле Рибара
 • Николе Пашића
 • Карађорђева
 • Мике Браде

Петак:

 • Пољопривредна школа
 • Скадарска
 • Делиградска
 • Балканска
 • Церска
 • Каменичка
 • Вељка Влаховића
 • Михајла Пупина
 • Косовска
 • Вука Караџића
 • Јована Јовановића Змаја
 • Немањина
 • Иванковачка
 • Манасијева
 • Дечанска
 • Цара Душана
 • Десанске Максимовић
 • Јабланичка
 • Ибарска
 • Моравска
 • Ресавска
 • Николаја Велимировића
 • Радоја Домановића
 • Чегарска
 • Високог Стевана
 • Стевана Синђелића
 • ЖЈ Шпанца
 • Димитрија Туцовића
 • Мишарска
 • Ђуре Ђаковића
 • Кнеза Лазара
 • Сарајевска
 • Хиландарска
 • Топличина
 • Бисићева
 • Устаничка

Субота:

 • Врачарска
 • Лоле Рибара
 • Војске Југославије
 • Хајдук Вељкова
 • Скадарска
 • Балканска
 • Устаничка
 • Драгошева
 • Светог Саве
 • Милице Марковић

Недеља:

 • Стевана Синђелића
 • Мишарска
 • Димитрија Туцовића
 • Сарајевска
 • Кнеза Лазара
 • Милосава Здравковића Ресавца (Ресавских партизана)

СЕЛА:

Понедељак:

 • Бобово
 • Дубница
 • Гложане

Уторак:

 • Кушиљево
 • Војска
 • Мачевац
 • Половина Црквенца
 • Луковица
 • Манастири: Миљков, Златенац, Томић

Среда:

 • Тропоње
 • Суботица
 • Роанда
 • Друга половина Црквенца

Четвртак:

 • Проштинац
 • Роћевац
 • Ђуринац
 • Седларе
 • Купиновац
 • Грабовац
 • Врлане
 • Дубље

Петак:

 • Кушиљево
 • Бресје
 • Радошин

НАПОМЕНЕ:

Жичани контејнери празне се без назначеног распореда по потреби или позиву.

У П О З О Р Е Њ Е :

Поштовани суграђани,

услед неадекватног одлагања смећа на територији општине Свилајнац, желимо да Вам скренемо пажњу на правилан начин одлагања отпада:

Зелени отпад из Ваших дворишта (трава и лишће) треба уредно спаковати у џакове и везати.

Грање од орезивања спаковати уредно и увезати у снопове.

Пепео и шљаку прикупљати и одлагати увезане у џакове.

Уредно спаковани и увезан отпад у џаковима или сноповима можете изнети поред Ваших кућних канти или контејнера вече или јутро пред организовано одношење смећа од стране КЈП „Морава“ (План изношења отпада можете погледати на сајту www.kjpmorava.rs или информацију добити на 312-250.)

Домаћинства која користе кућне канте могу о свом трошку купити и додатну кућну канту коју ћемо ми уредно празнити. О одржавању површина (кошење, чишћење) поред улица старају се власници односно корисници тих површина све до ивице асфалта (коловоза пута).

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ у кућне канте или контејнере одлагати: шут и грађевински отпад у било ком облику, стари намештај, стајско ђубриво, лешеве животиња, жар, врућ пепео, помије.

За збрињавање угинулих животиња искључиво позвати референта зоохигијене на број 064/891 2790.

За наведене врсте отпада које је забрањено одлагати у или поред контејнера цена одношења је 1800 динара по тури. Такође, овај отпад можете у сопственој режији одложити на депонији Бадра на делу предвиђеном за то.

Такође Вас обавештавамо да поступање противно овом упозорењу представља прекршај који се новчано кажњава.

 

Ово упозорење Вам достављамо у складу са Одлуком о одржавању чистоће и уређењу и заштити комуналних објеката на територији општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 22/10) . О спровођењу ове Одлуке стара се општинска комунална инспекција.

У Вашем је интересу и Ваша је обавеза да пријавите неодговорно понашање својих суграђана (одлагање отпада на неадекватан начин и на недозвољеном месту, уништавање канти, контејнера и друге јавне имовине…) Комуналној инспекцији на 312-012 лок.110.

Scroll to Top