KJP MORAVA SVILANAC

РЈ Чистоћа

РЈ Чистоћа обједињује следеће послове:

 одржавање хигијене у граду,

 изношење смећа из домаћинстава,

 одржавање паркова и саобраћајница,

 обележавање хоризонталне сигнализације у граду,

 одржавање градске депоније,

 производња сезонског цвећа за потребе уређења града,

 организовање вашара и друге актвности,

 обављање послова зоохигијене (хватање и збрињавање незбринутих паса и мачака, прикупљање лешева са јавних површина и отклањање кланичног отпада)

 организује све послове за рециклажу на релацији набавке, дистрибуције, транспорта и продаје рециклажног производа.

Scroll to Top