KJP MORAVA SVILANAC

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

РЈ Водовод и канализација обједињује послове:

  • Снабдевања града и месних заједница водом,
  • Одржавање водоводних и канализационих мрежа и постројења за производњу и дистрибуцију воде,
  • Врши прикључке нових корисника,
  • Издавање услова за нове прикључке,
  • Изградња нових водоводних и канализационих мрежа.

На следећем линку можете скинути захтев за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, који након попуњава и прикупљања потребне документације можете донети у зграду КЈП Мораве у канцеларију “Водовод”.

Scroll to Top