KJP MORAVA SVILANAC

Програм пословања:

Програм пословања за 2017. Годину.

Годишњи програм пословања КЈП "Морава" Свилајнац за 2017. Годину.

Програм пословања за 2018. Годину.

Годишњи програм пословања КЈП "Морава" Свилајнац за 2018. Годину.

Стратегија и развој за 2017-2021. Годину.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја КЈП "Морава" Свилајнац за 2017-2021. Годину.

Програм пословања за 2023. Годину.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја КЈП "Морава" Свилајнац за 2023. Годину.

Scroll to Top