KJP MORAVA SVILANAC

РЈ ПАРКИНГ СЕРВИС

Захтеви обухватају  издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом, за правна лица и за станаре чије је пребивалиште у паркинг зони.

НАПОМЕНА: Дошло је до промене жиро рачуна за услуге паркинг сервиса. Важећи рачун за све врсте уплата услуга је:

265-3300310025494-61

Захтев за издавање инвалидске паркинг карте.

Захтев за издавање повлашћене паркинг карте особама са инвалидитетом.

Захтев за издавање повлашћене паркинг карте правном лицу или предуезнику.

Захтев за издавање повлашћене паркинг карте станарима са пребивалиштем у зонираном подручју јавних паркиралишта.

Захтев за издавање резервисане паркинг карте особама са инвалидитетом.

Захтев за издавање резервисане паркинг карте правном лицу или предузетнику.

Scroll to Top