KJP MORAVA SVILANAC

НАДЗОРНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

Стевановић Радиша, Рођен 5. 1. 1962. године у Витежеву, Жабари, са пребивалиштем у Свилајнцу,
образовање: Правни факултет, на основним студијама у трајању од четири године –
дипломирани правник. Радно искуство: Адвокат од 1989. године, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабарима, општина Жабари.

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

Слађана Комљеновић Стевановић, Рођена 25. 9. 1990. године у Глини, Хрватска, са пребивалиштем у Свилајнцу, образовање: Економски факултету  на основним студијама у трајању од четири године – дипломирани правник. Радно искуство:
Именована се у периоду од 01.09.2014. године до 31.08.2015. године стручно
оспособљавала у Општинској управи општине Свилајнац на пословима извршиоца за
послове рачуноводства – ликвидатор, у Одсеку за рачуноводство, буџет и трезор, у
Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац.
-у периоду од 01.04.2016. године до 30.11.2016. године, обављала је послове шефа
Одсека за рачуноводство, буџет и трезор, у Одељењу за буџет и финансије;
-у периоду од 01.12.2016. године до 31.05.2018. године, обављала је послове
Руководиоца Одељења у Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе
општине Свилајнац.

ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ:

Милосављевић Драган, Рођен 25. 3. 1973. године у Свилајнцу, са пребивалиштем у Свилајнцу, образовање: Машински факултет у Крагујевцу, на основним студијама у трајању од четири године – дипломирани машински инжењер.
Радно искуство: од 2002. године запослен у КЈП „Морава“ Свилајнац, на
следећим пословима: руководилац РЈ „Чистоћа“, руководилац РЈ „Водовод и
канализација“, руководилац изворишта, директор КЈП „Морава“ Свилајнац, помоћник
директора за техничка питања и координацију рада свих радних јединица, извршни
директор за техничка питања и координацију рада свих радних јединица.

Scroll to Top