KJP MORAVA SVILANAC

МЕНАЏМЕНТ

boss

ДИРЕКТОР КЈП „МОРАВА“ СВИЛАЈНАЦ

Горан Бојић.

Рођен 27. 1. 1972. године у Ћуприји, сада са пребивалиштем у Свилајнцу,
образовање: Економски факултет у Крагујевцу, на основним студијама у трајању од четири године – дипломирани економиста. Радно искуство: од 1999. године запослен у ЈП ПЕУ „Ресавица“ у Ресавици, на
следећим пословима: водећи економиста у финансијској оперативи ЈП ПЕУ, шеф књиговодства у ЈП ПЕУ, комерцијални директор рудника „Рембас“, комерцијални директор ЈП ПЕУ „Ресавица“, генерални директор ЈП ПЕУ „Ресавица“. Именован за директора КЈП „Морава“ Свилајнац 2013. г. и даље, без прекида на тој функцији.

manager

Извршни директор за техничка питања и координацију рада свих радних јединица:

Драган Милосављевић.

Рођен 25. 3. 1973. године у Свилајнцу, са пребивалиштем у Свилајнцу,
образовање: Машински факултет у Крагујевцу, на основним студијама у трајању одчетири године – дипломирани машински инжењер. Радно искуство: од 2002. године запослен у КЈП „Морава“ Свилајнац, на следећим пословима: руководилац РЈ „Чистоћа“, руководилац РЈ „Водовод и
канализација“, руководилац изворишта, директор КЈП „Морава“ Свилајнац, помоћник директора за техничка питања и координацију рада свих радних јединица, извршни директор за техничка питања и координацију рада свих радних јединица.

worker

Извршни директор за рачуноводствене, комерцијалне и службе општих послова:

Марко Павловић.

Рођен 27. 12. 1990. године у Јагодини, са пребивалиштем у Бобову, општина Свилајнац, образовање: мастер инжењер пољопривреде Универзитета Едуконс, Сремска Каменица, Факултет еколошке пољопривреде. Радно искуство: од 2017. године запослен у општинској управи општине Свилајнац, на следећим пословима: извршилац за пољопривреду и послове основне одгајивачке организације, послови наплате локалних јавних прихода у Одељeњу локалне пореске администрације, руководилац Службе комерцијалних послова КЈП „Морава“ Свилајнац, од 2. 9. 2022. г. извршни директор за рачуноводствене, комерцијалне и службе општих послова.

business-man

Извршни директор за безбедност и здравље на раду:

Славиша Павловић

Рођен 22. 6. 1965. године у Свилајнцу, са пребивалиштеу Кушиљеву, општина Свилајнац, образовање: Војна академија копнене војске, Београд. Радно искуство: од 1988.г. до 1991. г. на дужноси у ЈНА, од 2001. године
директор КЈП „Морава“ Свилајнац, од 2008. руководилац службе ФТО, технички директор, в.д. директора, извршни директор за безбедност и здравље на раду.

Scroll to Top