Добродошли на страницу комуналног јавног предузећа "Морава" Свилајнац

TOP BANNER

КЈП Морава:

Служба одржавања јавних површинаРАСПОРЕД ИЗНОШЕЊА ОТПАДА

(ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.11.2013. ГОДИНЕ)


ГРАД:

Распоред пражњења кућних канти (запремине 120 л)


Понедељак и петак:


Уторак и субота:


Само понедељком насеље Врачар.

Само средом насеље код Железничке станице.Пражњење уличних контејнера (запремине 1,1 м3)


Понедељак:


Уторак:


Среда:


Четвртак:


Петак:


Субота:


Недеља:СЕЛА:Понедељак:


Уторак:


Среда:


Четвртак:


Петак:


НАПОМЕНЕ:

Жичани контејнери празне се без назначеног распореда по потреби или позиву.У П О З О Р Е Њ Е

Поштовани суграђани,

услед неадекватног одлагања смећа на територији општине Свилајнац, желимо да Вам скренемо пажњу на правилан начин одлагања отпада:

Зелени отпад из Ваших дворишта (трава и лишће) треба уредно спаковати у џакове и везати.

Грање од орезивања спаковати уредно и увезати у снопове.

Пепео и шљаку прикупљати и одлагати увезане у џакове.

Уредно спаковани и увезан отпад у џаковима или сноповима можете изнети поред Ваших кућних канти или контејнера вече или јутро пред организовано одношење смећа од стране КЈП „Морава“ (План изношења отпада можете погледати на сајту www.kjpmorava.rs или информацију добити на 312-250.)

Домаћинства која користе кућне канте могу о свом трошку купити и додатну кућну канту коју ћемо ми уредно празнити. О одржавању површина (кошење, чишћење) поред улица старају се власници односно корисници тих површина све до ивице асфалта (коловоза пута).

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ у кућне канте или контејнере одлагати: шут и грађевински отпад у било ком облику, стари намештај, стајско ђубриво, лешеве животиња, жар, врућ пепео, помије.

За збрињавање угинулих животиња искључиво позвати референта зоохигијене на број 064/891 2790.

За наведене врсте отпада које је забрањено одлагати у или поред контејнера цена одношења је 1800 динара по тури. Такође, овај отпад можете у сопственој режији одложити на депонији Бадра на делу предвиђеном за то.

Такође Вас обавештавамо да поступање противно овом упозорењу представља прекршај који се новчано кажњава.


Ово упозорење Вам достављамо у складу са Одлуком о одржавању чистоће и уређењу и заштити комуналних објеката на територији општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 22/10) . О спровођењу ове Одлуке стара се општинска комунална инспекција.

У Вашем је интересу и Ваша је обавеза да пријавите неодговорно понашање својих суграђана (одлагање отпада на неадекватан начин и на недозвољеном месту, уништавање канти, контејнера и друге јавне имовине...) Комуналној инспекцији на 312-012 лок.110.